Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Information från nya styrelsen 23/4-2016

Hej alla medlemmar! Nu går inomhussäsongen mot sitt slut och vi kan se fram emot en fortsatt skön vår och bra sommar med många roliga friidrottsaktiviteter.

Vi har även äntligen fått en ny styrelse efter fyllnadsval på ett extra årsmöte den 12/4 och samtliga av oss ledamöter ser fram emot det jobb vi har framför oss.

 

Inom kort kommer vi här på hemsidan publicera en kort introduktion av oss som sitter i styrelsen så att ni medlemmar får lite bättre koll på vem som gör vad och vilka vi är.

Dock är inte allt guld och gröna skogar, vi har till exempel ett ekonomiskt dåligt år bakom oss, även om det idrottsliga var ett av de bästa vi haft. Vi vill visa tydligt var vi står idag och vad som skett de senaste veckorna så att ni medlemmar får en större och sanningsenlig inblick i styrelsens arbete.

Vi alla i styrelsen önskar ha en så öppen och transparent dialog som möjligt med alla medlemmar. Vi är av åsikten att det är bäst att köra med öppna kort.

Styrelsen består idag av följande personer som har de beskrivna posterna.

 

Per Drageryd, Vice-ordförande.  

Mats Sundberg, Kassör

Simon Bergqvist, Sekreterare

Ingela Fransson

Lars Erlandh

Kristina Drageryd

Andreas Asp, Suppleant.

 


Som ni ser saknas ordförandeposten ovan. Tyvärr har Antje Torstensson som valdes till ordförande valt att lämna sittuppdrag av personliga skäl. Vi tycker självklart att det är tråkigt men vi önskar Antje all lycka och hoppas att se mer av henne i framtiden. 

Vi har även haft tapp i kansliet. 
Helena Nordengren har valt att avsluta sin tjänst för att gå vidare mot nya utmaningar och gör sin sista dag på kansliet fredagen den 22/4.

Helena har arbetat med att bygga upp ett varumärke runt KFUM Örebro Friidrott och har skapat många nya värdefulla relationer med näringslivet.

Elin Östlund har fått erbjudande om en annan tjänst som hon påbörjar inom kort och hon gör sin sista dag på kansliet den 6/5. Elin har drivit KFUM Örebro Friidrotts mycket lyckade integrationsprojekt som introducerat ungdomar från utsatta områden till friidrotten.
Vi tackar Helena och Elin för väl utförda arbeten och önskar dem båda all lycka i framtiden! 
För att täcka upp innan någon permanent ersättare hittas kommer Jörgen Drageryd att assistera på kansliet.
 

Nu till de GODA nyheterna!

Inom kort åker många aktiva iväg på träningsläger och i år går resan till Vila Real i Algarve, Portugal. Det är något av en KFUM klassiker som vi rest till flera gånger tidigare. 
Arenan håller en hög standard och rås om väl. För de som åker för första gången kan jag bara säga, ha så kul, träna väl och KOM IHÅG att dricka mycket vatten. Tror du att du fått i dig tillräckligt så ta ett glas till! Sola och bada men tänk för all del på att solen tär på musklerna, allt i måttliga mängder.

I maj har vi även två av våra stadslopp, det traditionsenliga Vårruset och det nya Gubbracet. Det är en del jobb att göra men det är väldigt uppskattat av de tusentals som springer.
 Vi från styrelsen tackar redan på förhand alla ni som ställer upp och hjälper till, även om så bara för en kort stund. All hjälp är alltid uppskattad!

Förutom dessa arrangemang tävlar våra serielag under maj månad. Vi önskar er lycka till!

Styrelsen har sitt nästa möte den 4/5, om du har idéer funderingar eller önskemål som du vill ska behandlas på detta möte så se till att kontakta någon i styrelsen innan det datumet. Vi tar upp det i mån av tid och skulle någonting inte hinnas behandlas tar vi upp det på nästkommande möte. 
(Kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan under "Kontakt")


Vi i styrelsen har för önskan att vara så öppna och transparenta som möjligt. För den som är intresserad finns våra mötesprotokoll inne på kansliet.

Vi i styrelsen har än så länge inte tagit några beslut rörande policy eller dylik, det är självklart att viss förändring kommer att ske med tanke på den rådande ekonomiska situationen, men än så länge har inget sådant skett.

Det ska tilläggas att det kommit till vår kännedom att rykten florerat gällande en allmän sänkning av tränarersättningar. Detta är INTE ett beslut som tagits, vare sig av oss eller vad vi sett av tidigare styrelse. Tränarersättningar ligger således kvar på tidigare nivåer. KFUM Örebro Friidrott har som huvudsyssla att träna och tävla i friidrott, behöver vi göra nedskärningar är det just träning och tävling i friidrott som blir det sista vi skär i.

 

Som avslut vill vi rikta ett tack till alla er medlemmar, gamla som unga, tränare, aktiva och föräldrar som ställer upp och gör denna klubb till vad den är. Vi vill se att vi fortsätter med den väldigt högklassiga friidrott som bedrivs men även utveckla klubbkänslan och möjligheten att i denna klubb gå från nybörjare till internationella mästerskap.

Oavsett nivå och ålder tillhör vi alltid samma klubb.

 

Trevlig helg och väl mött.

 

Styrelsen,
genom Per Drageryd.

 

STYRELSEN INFORMERAR 2015-06-11
STYRELSEN INFORMERAR 2015-06-11

 

Styrelsen beslutar om att erbjuda alla aktiva ledarutbildning från 14 år.


Styrelsen beslutar om att från 2016 års friidrottsskola kommer alla sökande erbjudas plats.

Utbildning av ledare till friidrottsskolan kommer påbörjas i mars-april.


Styrelsen beslutar att även erbjuda friidrottsskola på höstlov, jullov och sportlov med ungdomsledare.

 

Patrik Tellgren rapporterar från ett positivt och kreativt tränarrådsmöte. Alla SM-tävlingar är planerade och färdigbokade. Resterande tävlingar ansvarar vardera grupp för.

 

Jonathan Waern har börjat planera för Örebro ungdomsgala.

 

Vårruset och Grabbhalvan visar preliminärt ett bättre resultat än föregående år.

 

Anmälan till Åstadsloppet 2015 är öppnad.

 

Speakertornet på GIH kommer att repareras och Örebro Kommun står kostnadsfritt för detta arbete.

 

Styrelsen godkänner att Susanna Runheim får elittränarersättning från 2015-01-01.

 

Tim Sundström kommer att utföra massage från och med vecka 25 till den 17 augusti.

Bokning sker via Facebook.

 

Klubben har erhållit 44500 kronor i bidrag för integrationsprojekt i Brickebacken under augusti-oktober.

 

 

Styrelsen

KFUM Örebro Friidrott

 

Styrelsen informerar 20150528


 

Jörgen Drageryd har semester fram till 17 augusti.

 

Tim Sundström kommer erbjuda massage under sommaren. Mer information kommer att komma ut på vår facebook sida inom kort.

 

Yngre tränarrådet ska starta upp med kontinuerliga möten.

 

Styrelsen beslutar om att Ulrika Andersson är ansvarig för hallkommittéen. Alla frågor ska gå via Ulrika.

 

VårRuset hade 250 fler tjejer än föregående år. Grabbhalvan hade 1300 anmälda.

 

 Styrelsen beslutar att Hampus Grandin och Patrik Olofsson-Lado ska erhålla elittränarbidrag.

 

Styrelsens beslutar om att skänka en summa till Världens barn i samband med Åstadsloppet.

 

Racerunning har fått beviljat bidrag till en ny cykel.

 

 

Styrelsen

KFUM Örebro Friidrott

 

Styrelsen informerar 20150421

Markus Eriksson har sagt upp sig och slutar sista april. Styrelsen önskar honom lycka till med det fortsatta jobbet på Virginska skolan och tackar för den tiden som han varit klubbens sportchef.

 

Instegsarbetare har börjat jobba i hallen med vaktmästeri och städning.


VårRuset och Grabbhalvan har ökat antalet anmälda jämfört med förra året.

 

Styrelsen

KFUM Örebro Friidrott

Styrelsen informerar 20150331
Styrelsen beslutar om att leverantörsreskontra och kundreskontra lyfts över till KFUM Örebro fram till sommaren 2015 och sedan utvärderas efter 1 september för att underlätta för kansliet.

 

Instegsarbetare ska börja jobba i hallen med vaktmästeri och städning.


Inför vårruset och grabbhalvan så är banmätningen gjord, fler är anmälda idag än motsvarande datum förra året. 

 

Anmälan till Åstadsloppet har öppnat.

 

Tybblelundsspelen har genomförts med många nya pers och framgångar för klubbens ungdomar.

 

Nya samarbetsavtal har ingåtts om sponsring till klubben, skyltar väntar på att produceras och sättas upp i hallen. 

 

Nytt avtal om skrivare till kansliet beslutas att skrivas.

 

Många nya framgångar har vi att glädja oss över i EM och många nya utmaningar inför sommaren med friidrottsskolan och utomhustävlingar.

 

Styrelsen

KFUM Örebro Friidrott

STYRELSEN INFORMERAR 20150313

Följande budgetförslag kommer att presenteras till årsmötet.

 

Summa intäkter                          4 777 000

Summa kostnader                      -4 623 400

Avskrivningar                                 -45 000

Budgeterat resultat                       108 600

 

Framtagen verksamhetsplan 2015 att presentera på årsmötet.

 

Framtagen verksamhetsberättelse att presentera på årsmötet

 

Föreslagen motion kom in försent till SFIF så beslut fattades att bordlägga motionen till nästkommande årsmöte.

 

Styrelsen beslutade att skriva under avtal avseende deltagande på Örebro sports Week.

 

 

Styrelsen

KFUM Örebro Friidrott

 

STYRELSEN INFORMERAR

Ekonomisk rapport för 2014 är klar och vi gjorde ett positivt resultat.

 

Budget förslag 2015 kommer att presenteras på årsmötet. Budget resultatet ser förtroendeingivande ut.

 

Styrelsen godkände bokslutet 2014 att presenteras på årsmötet.

 

Styrelsen utser Jiannis Smalios till årets KFUMare.

 

En motion har kommit in till årsmötet; Valberedningen presenterar sitt förslag på styrelse innan årsmötet.

 

Styrelsen har lagt till verksamhetsplanen att man önskar större engagemang i Nerikes friidrott och Svensk friidrott. De i klubben som vill engagera sig i dessa frågor får gärna anmäla sitt intresse.

 

Hallkommittén jobbar aktivt med Örebro Kommun och Örebro universitet om en ny utomhus arena i anslutning till Tybblelundshallen.

 

Styrelsen glädjer sig över att rekordmånga har anmält sig till träningslägret i Nerja och på Åland.

 

 

 

Styrelsen

KFUM Örebro Friidrott

 

STYRELSEN INFORMERAR 2015-01

 

Ekonomisk rapport för 2014 ser något sämre ut än budgeterat, men vi kommer troligtvis göra ett positivt resultat.

 

Budget förslag 2015 bestämdes och kommer att presenteras senast en vecka innan årsmötet. Budget resultatet ser förtroendeingivande ut.

 

Policy för elitbidrag kvinnor 2015, elitbidrag män 2015, elitstödsprogram, resultatgränser kvinnor, resultatgränser män, resultatpremie och tävlingspolicy bestämdes. Dessa ska publiceras på hemsidan.

 

Hallkommittén jobbar aktivt med Örebro Kommun om en ny utomhus Arena i anslutning till Tybblelundshallen. Styrelsen har tagit beslut att skjuta till finansiella medel om så krävs för att underlätta beslutet för Örebro Kommun.

 

Styrelsen har beslutat om samma nivå på tränarersättning för 2015 som 2014.

 

Jörgen Drageryd har gjort en skrivelse till SFIFs årsmöte angående att utöka Lag-SM som styrelsen godkänt. Jörgen har fått i uppdrag att skicka in motion till SFIF.

 

 

Styrelsen

KFUM Örebro Friidrott


Dokumentet i pdf format:
Styrelsen informerar 2015-01

 
Följ oss på sociala medier!
Huvudsponsor Åstadsloppet:
 
Sponsorer och samarbetspartners:
 
Våra arrangemang:
Vi samarbetar med