Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
TRÄNARERSÄTTNING 2018
Tränarersättningen.

Tränarna är en våra viktigaste resurser. Vi kan aldrig ersätta tränarna helt efter förtjänst. Vi har allmänna regler att hålla oss till bl a får vi inte betala tränarna högre arvode än ett halvt basbelopp per år

 

  • Etthundra kronor till de tränare som har ett träningspass/ vecka.
  • Tvåhundra kronor till de tränare som har två träningspass/vecka.
  • 4000/kvartal till de som är tränare för ungdomsgrupp/er minst tre gånger/vecka eller tränar en elitaktiv.
  • 5500/kvartal till de tränare som tränar minst två elitaktiva, eller som tränar en elitaktiv + grupp med ungdomar i minst USM ålder tre gånger/vecka.
  • Alla tränare/ledare har gratis träningskort i hallen.
  • Alla tränare/ledare får delta i klubbens egna arrangemang utan kostnad.
Tränarersättningarna gäller för tränare som tränar aktiva i Örebro eller på plats på annan ort. Har man en elitaktiv eller elitaktiva på distans betalar klubben istället reseersättning för att underlätta träningen av den aktive. 

Med arvoderad tränare förstås sådan tränare som planerar och leder träning på plats. Vid varje träningstillfälle kan högst två tränare vara berättigade arvode. Närvarorapporteringen måste skötas och lämnas till kansliet. Föräldrar som tränar grupp där eget barn under tretton år ingår är inte berättigad till arvode. Våra vuxna aktiva (18+) som också verkar som tränare har som övriga ledare gratis träningskort i hallen. Tränare ska också i samråd med elitaktiv göra tränings och tävlingsplanering som ska delges ledningen. Med elitaktiv förstås aktiv som placeras i lägst grupp C. Tränare ska också åka med på läger och tävlingar. Alla tränare ska ha positiv attityd till klubben och övriga tränare/tävlande. Utsocknes tränare som tränar klubbens aktiva, har ersättning enligt ovanstående. Ingen tränare får i samband med våra träningar ha aktiva som är utomstående (tillhör annan förening) utan godkännande från klubbledningen.


Åldersgrupper.

I grova drag indelas klubbens aktiva i fyra grupper baserade på ålder.

  • Barngrupper från 7-10 år. Där föräldrar i huvudsak är ledare.
  • Svealandsgruppen från 11-14 år där vi ofta har en/två tränare kan vara föräldrar eller aktiva som är tränare.
  • Aktiva från USM ålder och uppåt som tränar i grupp minst tre pass/vecka.
  • Aktiva som uppbär elitbidrag i de tre högsta klasserna.

 

Resepolicys för tränare.

Tränarna ska i princip ha samma ersättning vid resor/boende i samband med tävling som de aktiva de tränar har. Tränare ska inte betala för resa/boende i samband med läger. Klubben betalar inte traktamentsersättning för vare sig aktiva eller tränare.


 
Följ oss på sociala medier!
Huvudsponsor Åstadsloppet:
 
Sponsorer och samarbetspartners:
 
Våra arrangemang:
Vi samarbetar med