Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
TÄVLINGSPOLICY 2019

TÄVLINGSPOLICY 2019

 

SAMTLIGA AKTIVA I FÖRENINGEN

 

Klubben betalar anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar.

Aktiva tävlar inte i mer än i tre individuella grenar/dag. Undantaget mångkamp. Veterantävlingar betalas i dagsläget av deltagarna själva.


 • För barn upp t.o.m. tio år, tävlingar inom distriktet undantaget görs om inga eller få tävlingar arrangeras i distriktet.
 • För yngre ungdomar elva till fjorton år även tävlingar i granndistrikten samt projekttävlingar. För tretton och fjortonåringar deltagande i Svealandsmästerskapen.

 

Elitgrupp D klubben betalar följande.

 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 • Reskostnad inom Sverige.
 • Elitbidrag grupp D ekonomiskt stöd på 3000 kronor

 

Elitgrupp C klubben betalar följande.

 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 • Reskostnad inom Sverige.
 • Boendekostnad inom Sverige.
 • Elitbidrag C ekonomiskt stöd på 7000 kronor

 

Elitgrupp B klubben betalar följande.

 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige och kan godkännas också för tävlingar i Europa. Boende & Resa utomlands kan godkännas efter förfrågan till styrelsen. 
 • Reskostnad inom Sverige. 
 • Boendekostnad inom Sverige. 
 • Träningsläger (vårlägret)
 • Elitbidrag grupp B ekonomiskt stöd på 12000  kronor


Elitgrupp A klubben betalar följande.

 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige och Europa. Res- & boendekostnad för tävlingar utomlands. Tävlingsplanering skall inlämnas inför säsong och godkännas av styrelsen, vad gäller tävlingar utomlands.
 • Reskostnad.
 • Boendekostnad.
 • Träningsläger (vårlägret)
 • Träningsläger (jul-nyår)
 • Elitbidrag grupp A ekonomiskt stöd på 18000  kronor.

 

VILLKOR

RESKOSTNAD

Reskostnad inom Sverige betalas ut för resa med buss, tåg eller bil.

För resa med bil betalas den skattefria ersättningen enligt Skatteverkets regler.

För de som har rätt att tävla utanför Sverige kan ev. flyg användas. Detta skall dock

bokas av kansliet, billigaste alternativ skall väljas (helst lågprisbolag).

Samåkning ska prioriteras till tävlingar.


BOENDEKOSTNAD

Hotellstandard upp till liknande Scandic kan väljas.

Hotell måste bokas i god tid.

 

TRAKTAMENTE

Traktamenten betalas inte ut enligt tävlingspolicyn.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för aktiv och tränare ersätts inte.

 

PROJEKTTÄVLINGAR

Vid s.k. projekttävlingar (ex Världsungdomsspelen) subventioneras kostnaden av

klubben. Klubben bestämmer hur stor kostnad som skall tas ut av den aktive. Denna

avgift betalar samtliga deltagare, oavsett vilken grupp man tillhör.

 

SM-TÄVLINGAR

Vid SM-tävlingar (exkl. Veteran-SM och Skol-SM) betalar klubben både reskostnad och boendekostnader för samtliga deltagare.

Klubben betalar ingen matersättning vid SM-tävlingarna, undantaget klubbgemensam SM-middag.

 

UPPDRAG FÖR SFIF

Om aktiv och/eller tränare är uttagna till aktivitet av SFIF kan klubben stå för kostnader både för aktiv och tränare som inte bekostas av SFIF.

Personlig tränare till aktiv som är uttagen till landslagsuppdrag men som inte är uttagen av SFIF kan få sina kostnader betalade av klubben.


BOKNINGAR.

Bokningar på resor och boende görs enklast av aktiv/tränare enskilt med eget kort då avbokningsskydd, försäkring etc finns i korten. Pro forma utbetalning kan fås från ledningen.


BEGRÄNSNINGAR

Om kostnaden för anmälningsavgifter, resor och boende betalas av tävlingsarrangör utgår inte ersättning från klubben.

För betalning av boendekostnad (förutom vid SM-tävlingar) skall tävlingen äga rum minst 22 mil från Örebro, alternativt ha en starttid före klockan elva.

Anmärkning. Om kostnader för tävling inte omfattas av tävlingspolicyn så kan aktiv betala själv. Eventuellt elitbidrag kan givetvis användas.

Tränare/ledare behandlas lika som de aktiva.


 
Följ oss på sociala medier!
Huvudsponsor Åstadsloppet:
 
Sponsorer och samarbetspartners:
 
Våra arrangemang:
Vi samarbetar med